About Us
f
Điểm mạnh

Hơn 7 năm trong lĩnh vực Marketing – Branding và Công nghệ giúp chúng tôi có một nền tảng vững chắc trong chuyên môn cùng rất nhiều cùng nhiều đối tác trong lĩnh vực truyền thông và công nghệ thông tin

Tầm nhìn

Chúng tôi hướng tới việc xây dựng một cộng đồng SMEs chuyên nghiệp từ những nền tảng nhỏ nhất trong lĩnh vực Marketing. 

Bên cạnh đó, khóa học Marketing Đa Nhiệm là một trong những khóa học nền tảng sẽ được tập trung phát triển.

Giá trị cốt lõi

Chúng tôi tập trung xây dựng 2 yếu tố kiến quyết:  Quy trình chăm sóc khách hàng và Xây dựng chất lượng chuyên môn để đảm bảo sản phẩm đầu ra cho khách hàng cũng như chính sách hậu mãi. Đó cũng là lý do cốt lõi để có được những khách hàng làm việc lâu năm.

Brand Identity

Đừng để thời gian trôi qua vô ích

Hãy chăm sóc thương hiệu ngay từ bây giờ, hãy để sự chuyên nghiệp trở thành nền tảng đầu tiên của một doanh nghiệp.

t